کیت تجزیه آب کلرین آلفا Cl₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR alpha Chlorine
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی کلرین آلفا Cl₂
شماره فنی: 935019

روش آزمایش: Alpha
تعداد آزمایش: 150

saftyDataSheets935019

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for easiest determination of Chlorine. VISOCOLOR alpha Chlorine represents the simplest colorimetric test kit for Chlorine in the VISOCOLOR range.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Chlorine (free)

پارامتر
Gradation Chlorine (free) – 0.25 • 0.5 • 1.0 • 1.5 • 2.0 mg/L Cl₂

درجه بندی
Method Chlorine – DPD

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 150 tests and color chart in a blister

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…