کیت تجزیه آب سولفات ⁻SO₄²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Sulfate
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی سولفات ⁻SO₄²
شماره فنی: 931092

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets931092

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Sulfate in water samples. VISOCOLOR ECO Sulfate combines easy performance with high measurement safety. For visual determination or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Sulfate

پارامتر
Gradation Sulfate – 25 • 30 • 35 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 100 • 120 • 150 • 200 mg/L SO₄²⁻

درجه بندی
Instrumental measuring range Sulfate – 20–200 mg/L SO₄²⁻

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-12Plus, Visual

قابل ارزیابی روی
Test No. 5-92

شماره تست
Method Sulfate – Barium sulfate (Turbidity)

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 3 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different.

تذکر
Scope of delivery Reagents for 100 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…