بطری و لوازم جانبی (24)

پیپت و لوازم جانبی (7)

درجه بندی شده و حجمی (16)

سمپلر و دیسپنسر مایعات (3)

عمومی (23)

فلوئور (7)

فیلتراسیون و پمپ خلاء (7)

گیره و ساپورت (7)

لوله های آزمایش و لوازم جانبی (3)

یکبار مصرف (5)