نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر فلاکس MN 2101

Filter flocs MN 2101, ashless, quantitative فیلتر فلاکس (صافی فولیکولی) شماره فنی: 281120
تعداد: 500 گرم/1000 گرم

فیلتر فلاکس MN 101

Filter flocs, MN 101, Qualitative فیلتر فلاکس (صافی فولیکولی شماره فنی: 481100 تعداد: 500 گرم/1000 گرم

کاغذ تبادل آنیونی MN 616 LSB-50

Filter paper circles, MN 616 LSB-50, Anion exchange, Smooth کاغذ فیلتر دایره ای تبادل آنیونی شماره فنی: 432120
تعداد: یک بسته 100 عددی

کاغذ تبادل کاتیونی MN 616 LSA-50

Filter paper circles, MN 616 LSA-50, Cation exchange, Smooth کاغذ فیلتر دایره ای تبادل کاتیون شماره فنی: 432110
تعداد: یک بسته 100 عددی

دیسک تست آنتی بیوتیک MN 827 ATD

Filter paper circles, MN 827 ATD, Antibiotic resistance testing دیسک تست آنتی بیوتیک شماره فنی: 484000
تعداد: یک بسته هزار عددی

کاغذ خشک کن MN 210 PE

Surface protection paper MN 210 PE, PE-coated, reel کاغذ خشک کن شماره فنی: 112010
تعداد: یک رول

کاغذ خشک کن MN 210 PE

Surface protection paper MN 210 PE, PE-coated, 48 cm x 60 cm, Pack of 100 pieces کاغذ خشک کن شماره فنی: 112000
تعداد: یک بسته 100عددی

کاغذ جاذب مایعات مخصوص میکروسکوپ MN 224

Microscopy paper MN 224, Block, 3.7 cm x 10 cm, 50 sheets کاغذ جاذب مایعات مخصوص میکروسکوپ شماره فنی: 185000
تعداد: یک بسته 100عددی

قایق توزین MN 808

Weighing boats MN 808, nitrogen-free قایق توزین شماره فنی: 486000
تعداد: یک بسته 100عددی

کاغذ توزین دو طرف روغنی MN 226

Weighing paper MN 226, transparent, Block, 9 cm x 11.5 cm, 100 sheets کاغذ توزین دوطرف روغنی شماره فنی: 186002
تعداد: یک بسته 100عددی

کاغذ توزین MN 40/25

Parchment sheets MN 40/25, crushable, 10 cm x 10 cm کاغذ توزین شماره فنی: 194000
تعداد: 1000 برگ