کیت تجزیه آب کلرین Cl₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Chlorine 2, free and total
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی کلرین Cl₂
شماره فنی: 931015

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 150

saftyDataSheets931015

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for the determination of Chlorine in water samples. VISOCOLOR ECO Chlorine 2, free and total combines easy performance with high measurement safety, by color and turbidity compensation. For visual determination by comparison with a color chart or photometric measurement with our compact photometers.

Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Chlorine (free), Chlorine (total)

پارامتر
Gradation Chlorine (free) – < 0.1 • 0.1 • 0.2 • 0.3 • 0.4 • 0.6 • 0.9 • 1.2 • 2.0 mg/L Cl₂ درجه بندی
Instrumental measuring range Chlorine (free) – 0.05–2.00 mg/L Cl₂ , Chlorine (total) – 0.05–2.00 mg/L Cl₂

محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on Advance, PF-3 Drinking Water, PF-3 Pool, PF-12Plus, Visual

قابل ارزیابی روی
Test No. 5-15

شماره تست
Method Chlorine – DPD

روش
Sea water analysis No تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Measuring range on PF-12Plus. Range on other photometers can be different.

تذکر
Scope of delivery Reagents for 150 tests, color chart and accessories in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…