کیت تست اکسیژن O₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Titrimetric test kit VISOCOLOR HE Oxygen SA 10
کیت تست اکسیژن O₂ ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی اکسیژن
شماره فنی: 915009

روش آزمایش: Titr
تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets915009

افزودن به مقایسه

کیت تست اکسیژن O₂ ام ان MN

Titrimetric test kit for the determination of Oxygen. VISOCOLOR HE Oxygen SA 10 is highly sensitive and precise due to the special titration syringe.

Platform Titrimetric test kits پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Oxygen پارامتر
Gradation Oxygen – 0.2–10.0 mg/L O₂ (1 syringe filling) درجه بندی
Method Oxygen – Winkler روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 100 tests, titration syringe and accessories in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…