کیت تجزیه آب alpha Ammonium

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR alpha Ammonium
کیت تست تجزیه آب آلفا آمونیوم
تعداد: 50 عدد
935012_en-EN_GHS

افزودن به مقایسه

Colorimetric test kit for easiest determination of Ammonium. VISOCOLOR alpha Ammonium represents the simplest colorimetric test kit for Ammonium in the VISOCOLOR range.

Brand VISOCOLOR برند
Platform Colorimetric test kits پلتفرم
Parameter Ammonium پارامتر
Gradation Ammonium – 0 • 0.2 • 0.5 • 1 • 2 • 3 mg/L NH₄⁺ درجه بندی
Method Ammonium – Indophenol روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 15–25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری از زمان تولید
Scope of delivery Reagents for 50 tests and color chart in a blister بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک