بشر کوتاه

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

مقاوم در برابر حرارت و شوک دمایی
کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
محصول زیماکس چک

افزودن به مقایسه

BEAKER IS MORE RESISTANT AGAINST STROKE AND SMASH. TYPICAL USE: WORK WITH HIGHER MECHANICAL EFF ORT.
کد محصول شماره ظرفیت میلیلیتر d(mm) h (mm) تعداد در بسته بندی
1632411010005 155 5 22 30 10
1632411010010 155 10 26 35 10
1632411010025 155 25 34 50 10
1632411010050 155 50 42 60 10
1632417010100 155 100 50 70 10
1632417010150 155 150 60 80 10
1632417010250 155 250 70 95 10
1632417010400 155 400 80 110 10
1632417010600 155 600 90 125 10
1632417010800 155 800 100 135 10
1632417010940 155 1000 105 145 10
1632417010950 155 2000 130 185 4
1632411010952 155 3000 150 210 4
1632417010956 155 5000 170 270 2
1632411010966 155 10000* 217 350 1