کیت تست آرسنیک 10 ⁺As³⁺ ⁵

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Chlorine 2, free and total
کیت تست رنگ سنجی آرسنیک 10 ⁺As³⁺ ⁵
شماره فنی: 91334

تعداد آزمایش: 100

saftyDataSheets91334

افزودن به مقایسه

کیت تست آرسنیک 10 ⁺As³⁺ ⁵

Semi-quantitative test strips for the determination of Arsenic. Ideal for rapid and easy analysis of Arsenic directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Brand QUANTOFIX برند
Parameter Arsenic پارامتر
Gradation Arsenic – 0 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.5  mg/L As³⁺ ⁵⁺ درجه بندی
Color change Arsenic – white → yellow-brown محدوده اندازه گیری قابل استفاده
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
NO 5-15 شماره تست
Method Arsenic – Modified Gutzeit test روش
Additional reagent Yes شناسه اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…