مولیبدن ⁺Mo⁶

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Molybdenum

کاغذ تست مواد مولیبدن
شماره فنی: 91325

تعداد: 100

91320_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Molybdenum. Ideal for rapid and easy analysis of Molybdenum directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Molybdenum

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Molybdenum – 0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250  mg/L Mo⁶⁺

درجه بندی
Color change Molybdenum – white → green

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Phosphate – Phosphomolybdenum blue روش
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…