کاغذ صافی دایره ای MN 640 m

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Data-sheet-MN-640-m

معادل
واتمن: 43
S&S: 589/2

افزودن به مقایسه

MN 640 m (Equivalent Whatman:43, S&S:589/2) is the classic, general purpose, ashless filter paper with medium speed and medium retention. Typical applications include gravimetric analysis for components, quantitative determinations of sediments and high purity clean up procedures.

MN 640 متر (معادل Whatman:43، S&S:589/2) کاغذ صافی کلاسیک، عمومی و بدون خاکستر با سرعت متوسط و ماندگاری متوسط است. کاربردهای معمولی شامل آنالیز وزنی برای اجزاء، تعیین کمی رسوبات و روش های پاکسازی با خلوص بالا می باشد.

نوعدایره های کاغذ فیلتر
مدلMN 640 متر
سطحصاف
وزن اصلی85 گرم در متر مربع
ضخامت0.2 میلی متر
دسته بندی فیلتراسیونسرعت متوسط
سرعت فیلتراسیون27 ثانیه
کیفیتکیفی
موادسلولز
محتوای خاکستر
رنگسفید
ظرفیت نگهداری4-12 میکرومتر
استحکام مرطوبسبک
قطر55 میلی متر، 70 میلی متر، 90 میلی متر، 110 میلی متر، 125 میلی متر، 150 میلی متر، 185 میلی متر، 240 میلی متر، 270 میلی متر، 320 میلی متر
بسته بندی تحویلی100 فیلتر در هر بسته
مواد خطرناکخیر