فرمالدئید HCHO

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Formaldehyde

کاغذ تست مواد فرمالدئید
شماره فنی: 91328

تعداد: 100

91328_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Formaldehyde. Ideal for rapid and easy analysis of Formaldehyde directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Formaldehyde پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Formaldehyde – 0 • 10 • 20 • 40 • 60 • 100 • 200  mg/L

درجه بندی
Color change Formaldehyde – beige → blue-violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

معرف همراه
Instrumental measuring range Formaldehyde – 10–200 mg/L

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Formaldehyde – Triazol

محدوده اندازه گیری ابزاری
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…