سولفات ⁻SO₄²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Sulfate

کاغذ تست مواد روی
شماره فنی: 91329

تعداد: 100

91310_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Sulfate. Ideal for rapid and easy analysis of Sulfate directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Sulfate پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Sulfate – < 200 • > 400 • > 800 • > 1200 • > 1600  mg/L SO₄²⁻

درجه بندی
Color change Sulfate – red → yellow تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Sulfate – Ba-thorine-complex

روش
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…