نیکل|| ⁺Ni²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Nickel test paper for Nickel: 10 mg/L Ni²⁺

کاغذ تست مواد نیکل
شماره فنی: 90730

تعداد: 200

90730_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Nickel test paper allows the quick and easy detection of Nickel (Ni²⁺).

Platform quantitative test strips پلتفرم
Parameter Nickel پارامتر
Detection limit Nickel – 10 mg/L Ni²⁺

محدوده تشخیص
Color change Nickel – white → red تغییر رنگ
Length 70 mm

طول
Width 20 mm

عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…