کبالت ⁺Co²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Cobalt

کاغذ تست مواد کبالت
شماره فنی: 91303

تعداد: 100

91303_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Cobalt. Ideal for rapid and easy analysis of Cobalt directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Cobalt پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Cobalt – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000  mg/L Co²⁺

درجه بندی
Color change Cobalt – white → green-blue

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Cobalt – Rhodanid

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…