مس ⁺Cu⁺ ²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Copper

کاغذ تست مواد مس
شماره فنی: 91304

تعداد: 100

91304_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Copper. Ideal for rapid and easy analysis of Copper directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Copper پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Copper – 0 • 10 • 30 • 100 • 300  mg/L Cu⁺ ²⁺

درجه بندی
Color change Copper – white → red-violet

تغییر رنگ
Instrumental measuring range Copper – 10–300 mg/L Cu⁺ ²⁺

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Copper – Biquinoline روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…