قلع ⁺Sn²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Tin

کاغذ تست مواد قلغ
شماره فنی: 91309

تعداد: 100

91309_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Tin. Ideal for rapid and easy analysis of Tin directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Tin پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Tin – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500  mg/L Sn²⁺ درجه بندی
Color change Tin – white → dark blue

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Tin – Phosphomolybdic acid

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…