فلوراید ⁻F

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test paper Fluoride Test

کاغذ تست مواد فلوراید
شماره فنی: 90734

تعداد: 30

90734_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

The Fluoride test is especially suited for rapid control of fluoride concentrations. Its purpose is to define concentration ranges and to detect values which fall short of or exceed given limits.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Fluoride

پارامتر
Gradation Fluoride – 0 • 2 • 5 • 10 • 20 • 50 • 100 mg/L F⁻ درجه بندی
Color change Fluoride – red → white تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 30 test discs, reagents and comparison chart in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…