اوزون موجود در هوا O₃

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips Ozone Test, for Ozone in air

کاغذ تست مواد اوزون موجود در هوا
شماره فنی: 90611

تعداد: 12

90736_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Ozone Test strips are designed for quick, convenient and reliable onsite ozone testing. The easy procedure yields accurate testing results within 10 minutes.

عامل اضافه
Platform Semi-quantitative test strips

پلتفرم
Parameter Ozone

پارامتر
Gradation Ozone – < 90 • 90–150 • 150–210 • > 210 µg/m³ O₃

درجه بندی
Color change Ozone – white → brown

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 12 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…