نیترات و نیتریت ⁻NO₃⁻ & NO₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

⁻Qualitative test paper Nitratesmo for Nitrate: 10 mg/L NO₃

کاغذ تست مواد نیترات و نیتریت
شماره فنی: 90611

تعداد: 1 رول

90601_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Nitratesmo allows the reliable detection of Nitrate and Nitrite. It shows different colors for the two ions.

Platform Qualitative test paper

پلتفرم
Parameter Nitrate, Nitrite

پارامتر
Detection limit Nitrate – 10 mg/L NO₃⁻, Nitrite – 5 mg/L NO₂⁻

محدوده تشخیص
Color change Nitrate – white → red, Nitrite – white → yellow

تغییر رنگ
Width 10 mm

عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 10 mm width

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…