پتاسیم ⁺K

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Potassium

کاغذ تست مواد پتاسیم
شماره فنی: 91316

تعداد: 100

91316_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Potassium. Ideal for rapid and easy analysis of Potassium directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Potassium پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Potassium – 0 • 200 • 400 • 700 • 1000 • 1500  mg/L K⁺

درجه بندی
Color change Potassium – yellow → orange

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Potassium – Dipikrylamine

روش
Additional reagent Yes عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…