آسکوربیک اسید V.C

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Ascorbic acid

کاغذ تست مواد اسکوربیک اسید
شماره فنی: 91314

تعداد: 100

91314_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Ascorbic acid. Ideal for rapid and easy analysis of Ascorbic acid directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Ascorbic acid پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Ascorbic acid – 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000  mg/L Vitamin C

درجه بندی
Color change Ascorbic acid – yellow → green-blue

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Ascorbic acid – 25–1000 mg/L Vitamin C

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Ascorbic acid – Phosphomolybdenum blue

متد
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…