کاغذ تست پراکساید (آب اکسیژنه) 25 H₂O₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Peroxide 25

کاغذ تست مواد پراکساید 25
شماره فنی: 91319

تعداد: 100

91319_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Peroxide. Ideal for rapid and easy analysis of Peroxide directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Peroxide پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Peroxide – 0 • 0.5 • 2 • 5 • 10 • 25  mg/L H₂O₂ درجه بندی
Color change Peroxide – white → blue تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Peroxide – 0.5–25 mg/L H₂O₂ محدوده ارزیابی ابزاری
Method Peroxide – Redox reaction روش
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

02188925263-5

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…