آلومینیوم ⁺Al³

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Aluminum

کاغذ تست مواد آلومینیوم
شماره فنی: 91307

تعداد: 100

91307_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Aluminum. Ideal for rapid and easy analysis of Aluminum directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Aluminum

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Aluminum – 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500  mg/L Al³⁺

درجه بندی
Color change Aluminum – pink → red

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Aluminum – Aurin tricarboxylic acid

متد
Additional reagent Yes عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…