نیتریت ⁻NO₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Nitrite

کاغذ تست مواد نیتریت
شماره فنی: 91311

تعداد: 100

91311_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Nitrite. Ideal for rapid and easy analysis of Nitrite directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Nitrite پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Nitrite – 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80  mg/L NO₂⁻

درجه بندی
Color change Nitrite – white → red-violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Nitrite – 0.5–80 mg/L NO₂⁻

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Nitrite – Griess reaction

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…