نقره و pH

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips Ag-Fix for silver in fixing baths

کاغذ تست مواد نقره و pH
شماره فنی: 90741

تعداد: 100

90741_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

The convenient Ag-Fix test strips allow a simultaneous semi-quantitative determination of silver and the pH value in photographic solutions.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter pH, Silver

پارامتر
Gradation pH – 4 • 5 • 6 • 7 • 8, Silver – 0 • 0.5 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 g/L Ag⁺

درجه بندی
Color change pH – yellow → blue, Silver – ochreous → brown

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…