نیتریت3000 ⁻NO₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Nitrite 3000

کاغذ تست مواد نیتریت
شماره فنی: 91322

تعداد: 100

91322_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Nitrite. Ideal for rapid and easy analysis of Nitrite directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Nitrite پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Nitrite – 0 • 0.1 • 0.3 • 0.6 • 1 • 2 • 3 g/L NO₂⁻

درجه بندی
Color change Nitrite – yellow → red

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Nitrite – 0.5–80 mg/L NO₂⁻
Nitrite – 0.1–3.0 g/L NO₂⁻

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Nitrite – Griess reaction

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Remark Instrumental evaluation only with QUANTOFIX Relax with serial numbers QR2XXXX, or later

توجه
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…