فلوراید ⁻F

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Fluoride test paper for Fluoride: 20 mg/L F⁻

کاغذ تست مواد فلوراید
شماره فنی: 90750

تعداد: 200 تست

90750_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Fluoride test paper allows the rapid detection of fluoride ions in solutions containing hydrochloric acid. It is suitable for the safe and easy detection of dangerous hydrofluoric acid, which is used for example in computer chip production.

Platform Qualitative test paper پلتفرم
Parameter Fluoride پارامتر
Detection limit Fluoride – 20 mg/L F⁻ محدوده تشخیص
Color change Fluoride – pink → yellow-white تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…