سرب Pb²⁺-pb

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative test paper Plumbtesmo for Lead: 5 mg/L Pb²⁺

کاغذ تست مواد سرب
شماره فنی: 90602

تعداد: 40

90602_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Plumbtesmo allows the quick and easy detection of lead on surfaces including metal surfaces, dishes, ceramics and toys. In criminal investigations it is used to search for traces of bullets.

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Lead پارامتر
Detection limit Lead – 5 mg/L Pb²⁺ درجه بندی
Color change Lead – white-yellow → pink تغییر رنگ
Length 40 mm طول
Width 25 mm روش
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 40 test papers in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…