کاغذ تست آهن ⁺Fe²⁺ , Fe³

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Iron test paper for Iron: 10 mg/L Fe²⁺ or Fe³⁺

کاغذ تست مواد آهن
شماره فنی: 90726

تعداد: 100

90726_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Iron test paper is used for the rapid detection of iron ions (Fe²⁺ and Fe³⁺).

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Iron پارامتر
Detection limit Iron – 10 mg/L Fe²⁺ oder Fe³⁺ محدوده تشخیص
Color change Iron – yellow-white → red-brown تغییر رنگ
Width 20 mm عرض
Length 70 mm طول
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test papers in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…