اسپرم- اسید فسفات

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Copper

کاغذ تست مواد اسپرم- اسید فسفات
شماره فنی: 90607

تعداد: 25

90607_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Phosphatesmo KM allows the quick and easy detection of sperm. In criminal investigations the test is used as a rapid screening test. The paper is specific for acid phosphatase.

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Sperm پارامتر
Detection limit Sperm – Traces of sperm (acid phosphatase) محدوده تشخیص
Color change Sperm – white → violet تغییر رنگ
Length 30 mm طول
Width 15 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 25 individually sealed test papers in a tube بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…