بالن ساده ته گرد

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
مقاومت دمایی
ضخامت دیواره ها یکسان
مناسب عملیات حرارتی
محصول زیماکس چک

افزودن به مقایسه

EQUAL THICKNESS OF WALLS – SUITABLE FOR THERMIC OPERATIONS. STEADY HEATING OF THE CONTENT.

کد محصول شماره (ظرفیت (میلی لیتر قطر (میلی متر) قطر 2 (میلی متر) ارتفاع (میلی متر) تعداد در بسته بندی (عدد)
1632411205050 15 50 51 22 105 10
1632411205100 15 100 64 22 115 10
1632411205250 15 250 85 34 145 10
1632411205500 15 500 105 34 175 10
1632411205940 15 1000 131 42 210 10
1632411205950 15 2000 166 50 260 6
1632411205954 15 4000 207 50 315 2
1632411205956 15 5000* 222 65 330 2
1632411205958 15 6000 236 65 355 2
1632411205966 15 10000 279 65 420 1
1632411205968 15 20000 345 80 500 1

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…