بالن ساده ته صاف

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
مقاومت دمایی
ضخامت دیواره ها یکسان
مناسب عملیات حرارتی
محصول زیماکس چک

افزودن به مقایسه

EQUAL THICKNESS OF WALLS – SUITABLE FOR THERMIC OPERATIONS..

کد محصول شماره (ظرفیت (میلی لیتر قطر (میلی متر) قطر 2 (میلی متر) ارتفاع (میلی متر) تعداد در بسته بندی (عدد)
1632426731100 10 50 51 22 100 10
1632417117100 10 100 64 22 110 10
1632417117250 10 250 85 34 140 10
1632417117500 10 500 105 34 170 10
1632411117940 10 1000 131 42 200 10
1632411117950 10 2000 166 50 250 6
1632411117954 10 4000 207 50 300 2
1632411117958 10 6000 236 65 340 2
1632411117966 10 10000 279 65 400 1

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…