پیپت

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Pipettes
Graduated pipettes, QUALICOLOR, COLOR CODE
for complete delivery, class AS

افزودن به مقایسه

Pipettes – Graduated pipettes, QUALICOLOR, COLOR CODE – for complete delivery, class AS

کد محصول ظرفیت (میلی گرم) دقت درجه بندی (میلی گرم) رنگ خطای مجاز تعداد در بسته بندی (عدد)
632 434 116 312 0.5 0.01 2x yellow 0,006 50
632 434 116 314 1 0.01 yellow 0,007 50
632 434 116 516 2 0.02 black 0,010 50
632 434 116 718 5 0.1 blue 0,030 50
632 434 116 719 10 0.1 orange 0,050 50
632 434 116 722 (*) 20 0.1 2x yellow 0,100 25
632 434 116 723 25 0.1 white 0,200 5
632 434 116 825 (*) 50 0.2 black 0,200 5
632 434 116 831 (*) 100 0.2 red 0,200 5

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…