صفحه دسیکاتور

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

مناسب برای دسیکاتور پلاستیکی
جنس: PP

افزودن به مقایسه

These plates made of PP are extremely useful as a support for crucibles, Petri dishes etc. Use at room temperature. Not suitable for use with hot crucible.

کد محصول Ø x depth Dessicator
551 7×140,5 550
231 7,3×189 230
553 7×238 554