پیپت حباب دار

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Pipettes with one and two marks
QUALICOLOR
COLOR CODE
two-mark pipettes
enlarged form with safety bulb
class B

افزودن به مقایسه

Pipettes with one and two marks, QUALICOLOR, COLOR CODE – two-mark pipettes – enlarged form with safety bulb, class B

کد محصول ظرفیت (میلی گرم) رنگ خطای مجاز تعداد در بسته بندی (عدد)
632 433 371 014 1 blue 0,015 50
632 433 371 016 2 orange 0,020 50
632 433 371 017 (*) 3 black 0.02 50
632 433 371 018 5 white 0,030 25
632 433 371 019 10 red 0,040 50
632 433 371 022 20 yellow 0,060 10
632 433 371 023 25 blue 0,060 5
632 433 371 025 50 red 0,100 1
632 433 371 030 100 yellow 0,150 1