مزور

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

مطابق با ISO 6706 – 1981 (E).
شفاف مثل شیشه.
قابل اتوکلاو.
قابل استفاده برای صنایع غذایی
درجه بندی دائمی قالب‌گیری شده.
از نظر شیمیایی تمیزتر از شیشه، غیر جاذب با مقاومت شیمیایی عالی
پایه پنتاگون (شش گوش) برای ثبات بیشتر.
جنس: PMP (TPX®)

افزودن به مقایسه

Conforms to ISO 6706 – 1981 (E). Crystal clear. Autoclavable. Can be used for liquids up 170°C. No wetting. No meniscus. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Chemically cleaner than glass. Chemically non-absorbant. Excellent chemical resistance. Pentagon base for added stability. SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011

کد محصول حجم میلیلیتر درجه میلیلیتر Subdivis. ml Tot. ml O.D. Ø mm h mm
1570 10 2 0,2 + / – 0,2 13,5 139
1571 25 5 0,5 + / – 0,5 18,5 195
1572 50 10 1,0 + / – 1,0 26 199
1573 100 10 1,0 + / – 1,0 31 249
1574 250 20 2,0 + / – 2,0 41,5 315
1575 500 50 5,0 + / – 5,0 55 361
1576 1000 100 10,0 + / – 10,0 66 438
1577 2000 200 20,0 + / – 20,0 84 531

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…