پیپت پاستور

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

پیپت پاستور
پیپت یکبار مصرف پلی اتیلن با حباب و درجه بندی
پیپت های غیر استریل در بسته های 500 تایی
پیپت های استریل جداگانه بسته بندی شده است.

افزودن به مقایسه

Disposable PE pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample. Non- sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped.

کد محصول طول کلی میلیمتر قطر ساقه میلیمتر قطرات میلیلیتر حباب میلیلیتر درجه بندی میلیلیتر درجه بندی میلیلیتر تعداد در بسته بندی
329 150 2.5 28 3.5 ml Sing. Steril.
330 150 23 3.5 ml 3.5 ml 1 ml 0.25 ml SIng. Steril.
334 150 7.8 21 3.5 ml 3 ml 0.5 ml Sing. Steril.
88335 150 2.5 28 3.5 ml 500
88336 150 5 23 3.5 ml 1 ml 0.25 ml 500
88337 150 7.8 21 3.5 ml 3 ml 0.5 ml 500
88337/1 150 7.8 21 3.5 ml 3 ml 0.5 ml 500