باریل شیردار

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
محصول زیماکس چک

افزودن به مقایسه

کد محصول شماره (ظرفیت (میلی لیتر (SJ1) روداژ دهانه 1 (SJ2) روداژ دهانه 2 تعداد در بسته بندی (عدد)
1632415046956 2038 5000 45/40 24/29 3
1632415046966 2038 10000 50/42 29/32 1
1632415046968 2038 20000 50/42 29/32 1

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…