اسید سیانوریک

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips Cyanuric Acid Test (swimming pools)

کاغذ تست مواد اسید سیانوریک
شماره فنی: 90710

تعداد: 25

90710_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Cyanuric Acid Test allows the quick and easy determination of the water quality in swimming pools.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Cyanuric acid پارامتر
Gradation Cyanuric acid – 0 • 50 • 100 • 150 • 300 mg/L Cya

درجه بندی
Color change Peracetic acid – yellow → RED تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 25 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…