اسید پراستیک 2000

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Peracetic acid 2000
کاغذ تست مواد اسید پراستیک 2000
شماره فنی: 91342

تعداد: 100

91342_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Peracetic acid. Ideal for rapid and easy analysis of Peracetic acid directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Peracetic acid پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Peracetic acid – 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000  mg/L Peressigsäure درجه بندی
Color change Peracetic acid – yellow → RED تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی
Instrumental measuring range Peracetic acid – 500–2000 mg/L Peressigsäure محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Peracetic acid – Redox reaction روش
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…