اسید پراستیک 50

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Peracetic acid 50
کاغذ تست مواد اسید پراستیک
شماره فنی: 91340

تعداد: 100

91340_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Peracetic acid. Ideal for rapid and easy analysis of Peracetic acid directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Peracetic acid

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Peracetic acid – 0 • 5 • 10 • 20 • 30 • 50  mg/L Peressigsäure

درجه بندی
Color change Peracetic acid – white → blue تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی
Instrumental measuring range Peracetic acid – 5–50 mg/L Peressigsäure

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Peracetic acid – Redox reaction

روش
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک