کاغذ تست رولی

pH 7.2–9.7

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ پی اچ رولی

کاغذ اندیکاتور مخصوص رولی pH
Special indicator Roll paper
pH 7.2–9.7
شماره فنی: 90211

saftyDataSheets-90211

افزودن به مقایسه

pH indicator papers have been available for decades and are the standard for many applications. The indicator paper comes in a plastic reel that ensure long-term stability and protection against many external influences.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – < 7.2 • 7.2 • 7.5 • 7.8 • 8.1 • 8.4 • 8.7 • 9.0 • 9.3 • 9.7 • > 9.7 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
Length 5 m طول
Width 7 mm عرض
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 3 Years ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 7 mm width بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/saftyDataSheets-90211_en-EN_GHS.pdf

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…