کاغذ پی اچ رولی

pH 4.0–7.0

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ اندیکاتور مخصوص رولی pH
Special indicator Roll paper

pH 4.0–7.0
شماره فنی: 90207

saftyDataSheets-90207

افزودن به مقایسه

pH indicator papers have been available for decades and are the standard for many applications. The indicator paper comes in a plastic reel that ensure long-term stability and protection against many external influences.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 4.0 • 4.3 • 4.6 • 4.9 • 5.2 • 5.5 • 5.8 • 6.1 • 6.4 • 6.7 • 7.0 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
Length 5 m طول
Width 7 mm عرض
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 3 Years ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 7 mm width بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/saftyDataSheets-90207_en-EN_GHS.pdf

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…