تماس با ما

[cz_gap id=”cz_53515″]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” image=”1168″ id=”cz_71602″ sk_css=”margin-bottom:30px;”][/cz_image][cz_content_box type=”1″ id=”cz_56982″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#2e2e2e;margin-bottom:50px;border-radius:10px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:80px;”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-mobile” id=”cz_33744″ sk_overall=”margin-bottom:24px;” sk_icon_before=”font-size:30px;color:#2e2e2e;background-color:#efae16;margin-right:0px;margin-left:12px;border-radius:50px;” cz_title=””]

شماره تماس

02188925263-5[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-location-arrow” id=”cz_56393″ sk_overall=”margin-bottom:24px;” sk_icon_before=”font-size:30px;color:#2e2e2e;background-color:#efae16;margin-right:0px;margin-left:12px;border-radius:50px;”]

ایمیل

info@apadanasanat.com[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-map-marker” id=”cz_60047″ sk_overall=”margin-bottom:24px;” sk_icon_before=”font-size:30px;color:#2e2e2e;background-color:#efae16;margin-right:0px;margin-left:12px;border-radius:50px;” cz_title=””]

آدرس

نجات الهی – پل کریمخان خ سپند شرقی پ ۳۶[/cz_title][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-twitter” id=”cz_71889″ sk_overall=”margin-bottom:24px;” sk_icon_before=”font-size:30px;color:#2e2e2e;background-color:#efae16;margin-right:0px;margin-left:12px;border-radius:50px;”]

شبکه های اجتماعی

@apadanasanat[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_title bline=”cz_line_left_side” shape=”text” smart_fs=”true” shape_text=”تماس” mobile_shape_font-size=”3em” id=”cz_99983″ sk_overall=”margin-bottom:50px;margin-left:-30px;” sk_shape=”font-size:4em;color:rgba(239,174,22,0.17);letter-spacing:3px;top:-40px;” sk_lines=”background-color:#efae16;” sk_overall_mobile=”margin-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

تماس با ما

[/cz_title]

جهت دریافت مشاوره و اطلاعات درباره محصولات از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

[cz_contact_form_7 cf7=”CF7 Contact form 1″ id=”cz_32052″ row_1=”49%” row_2=”49%” row_margin_1=”0 1% 0 0″ row_margin_2=”0 0 0 0″ sk_label=”font-size:14px;color:#6d6d6d;margin-top:4px;margin-bottom:8px;margin-left:12px;” sk_button=”color:#212121;font-weight:700;”]