در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 12 18 24

محلول کالیبراسیون TDS HI7032L (بطری 500 میلی لیتر)

  • محلول کالیبراسیون TDS 1382 میلی گرم در لیتر (ppm). نمودار دمایی مقدار واقعی µS/cm در دماهای مختلف که روی هر بطری چاپ شده است بطری هواگیر با مهر و موم ضد دستکاری برای اطمینان از کیفیت
  • در برابر محلول کلرید پتاسیم قابل ردیابی NIST تهیه شده است.
  •  محلول‌های Hanna TDS دارای شماره لات و تاریخ انقضا به وضوح روی برچسب هستند.