در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر سر سرنگی ام ان MN CA_45/25 Xtra

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra CA, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز استات قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729227
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN P_45/25 (PVDF)

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی وینیلیدن دی فلوراید قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729219
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN P_20/25 (PVDF)

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی وینیلیدن دی فلوراید قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729218
تعداد در هر بسته: 100 عدد