در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 12 18 24

مگنت ستاره ای

شکل محدب با تاثیر مخصوص روی عمل هم زدن مناسب استفاده در صنایع غذایی جنس: MAGNET PTFE COATED

مگنت بیضی

ایده آل برای ظروف یا بطری هایی با کف گرد. قابل استفاده برای صنایع غذایی جنس: MAGNET PTFE COATED

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PTFE_45/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729205
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_45/15 MS (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729009
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_20/15 MS (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729008
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN O_20/25 (PTFE)

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PTFE, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729007
تعداد در هر بسته: 100 عدد