در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 12 18 24

HI4105 سنسور گاز co2

HI4105 سنسور گاز co2 ، الکترود انتخابی یونی دی اکسید کربن HI4105 یک سلول پتانسیومتری کامل است که هم مرجع نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl) و هم یک عنصر اندازه گیری pH دارد.