در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 12 18 24

کنترل کننده BL-981411

کنترل کننده BL 981411 با رله دوز نیز ارائه شده است. انتخاب دوز اسید، باعث می شود که رله زمانی که اندازه گیری بالاتر از نقطه تنظیم شده است فعال شود. اگر دوز پایه انتخاب شده باشد، رله زمانی فعال می شود که قرائت به زیر نقطه تنظیم می رسد.